Darmowa wysyłka od 299 zł.

Nowa kolekcja Mrofi już dostępna.

Wymiana, reklamacja, zwroty

Zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.):

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Przed nadaniem przesyłki zwrotnej należy wypełnić elektroniczny formularz zwrotu znajdujący się tutaj.

Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Art. 10. 1. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

Zwracany towar powinien być wysłany przesyłką poleconą na adres korespondencyjny:

CiuchCiuch
ul. Obornicka 19 – Złotniki
62-002 Suchy Las

W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie oraz zwracanego towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Reklamacje

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady jest uprawniony do skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych.
Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@ciuchciuch.com
Wzór pisma reklamacyjnego: wzór
W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary.
Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
Reklamowany towar powinien być wysłany przesyłką poleconą na adres korespondencyjny:

CiuchCiuch
ul. Obornicka 19 – Złotniki
62-002 Suchy Las

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Wymiana

Zdajemy sobie sprawę, że zakupy przez internet niosą ze sobą ryzyko nie trafienia w rozmiar dziecka.
W związku z tym możliwa jest wymiana towaru na inny rozmiar wyłącznie po wcześniej informacji mailowej lub telefonicznej.
Koszt przesyłki w obie strony ponosi Kupujący.
Wymieniany towar powinien być wysłany przesyłką poleconą na adres korespondencyjny:

CiuchCiuch
ul. Obornicka 19 – Złotniki
62-002 Suchy Las

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy biuro@ciuchciuch.com lub telefoniczny 693 014 151
Większość problemów rozwiązujemy pozytywnie na korzyść klienta, bo zakładamy, że zakupy mają być przede wszystkim PRZYJEMNE 🙂

SHOPPING BAG 0