Wymiana, reklamacja, zwroty

Zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.):

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Wraz ze zwracanym towarem należy przesłać oryginał lub kopię paragonu, oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z numerem rachunku bankowego, na który Sklep przeleje zwrot pieniędzy.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania: wzór

Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.

Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.

Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail: biuro@ciuchciuch.com

Zwracany towar powinien być wysłany przesyłką poleconą na adres korespondencyjny:

CiuchCiuch s.c.
ul. Arnikowa 9
61-680 Poznań

W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o zwrocie oraz zwracanego towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę przelewem na wskazany rachunek bankowy Klienta.

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Reklamacje

Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient stwierdzi w nim wady jest uprawniony do skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych.
Reklamację należy składać w formie elektronicznej na adres e-mail biuro@ciuchciuch.com
Wzór pisma reklamacyjnego: wzór
W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary.
Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
Reklamowany towar powinien być wysłany przesyłką poleconą na adres korespondencyjny:

CiuchCiuch s.c.
ul. Arnikowa 9
61-680 Poznań

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Wymiana

Zdajemy sobie sprawę, że zakupy przez internet niosą ze sobą ryzyko nie trafienia w rozmiar dziecka.
W związku z tym możliwa jest wymiana towaru na inny rozmiar wyłącznie po wcześniej informacji mailowej lub telefonicznej.
Koszt przesyłki w obie strony ponosi Kupujący.
Wymieniany towar powinien być wysłany przesyłką poleconą na adres korespondencyjny:

CiuchCiuch s.c.
ul. Arnikowa 9
61-680 Poznań

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt mailowy biuro@ciuchciuch.com lub telefoniczny 693 014 151
Większość problemów rozwiązujemy pozytywnie na korzyść klienta, bo zakładamy, że zakupy mają być przede wszystkim PRZYJEMNE 🙂